สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
7/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0100/ว2663 ขอยกเลิกหนังสือ [สำนัก สพร.] อ่าน 4352
4/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6136 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 (ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 2330
4/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6137 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 (สศศ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1321
3/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 4080
3/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น [สำนัก สพร.] อ่าน 1846
3/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6119 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1275
3/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6118 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด [สำนัก สพร.] อ่าน 1309
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 35 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5