สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
18/ม.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/313 เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 429
17/ม.ค./2562   ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) [สำนัก สพร.] อ่าน 599
14/ม.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว219 การรายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ GEIS ตามหนังสือ สพฐ ที่ ศธ04009/ว6629 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 940
11/ม.ค./2562   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 464
11/ม.ค./2562   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 262
11/ม.ค./2562   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ. รุ่นที่ 2 [สำนัก สพร.] อ่าน 1082
11/ม.ค./2562   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [สำนัก สพร.] อ่าน 362
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 15 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3