สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
7/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0100/ว2663 ขอยกเลิกหนังสือ [สำนัก สพร.] อ่าน 4448
4/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6136 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 (ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 2391
3/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น [สำนัก สพร.] อ่าน 1933
3/ต.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6119 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1295
30/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6013/6014 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 2643
13/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5608 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 2353
4/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5435,ว 5436 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินตกเบิก คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562) [สำนัก สพร.] อ่าน 2180
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 8 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2