สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
14/พ.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1391
14/พ.ย./2561   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561) [สำนัก สพร.] อ่าน 761
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6877 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 695
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6880 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 528
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6885 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 220
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6888 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 263
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6900 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 387
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 41 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6