สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
24/พ.ค./2562   ด่วนที่สุด ทีี่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง [สำนัก สพร.] อ่าน 225
23/พ.ค./2562   หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่่ ศธ 04009/ว3335 ลว. 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง เลื่อนวันสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 165
22/พ.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/8382 เลื่อนวันสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 319
21/พ.ค./2562   ที่ ศธ 04009/ว3292 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส [สำนัก สพร.] อ่าน 365
17/พ.ค./2562   ที่ ศธ 04009/ ว 3186 เรื่ิองการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน กศจ. ของจังหวัดต่าง ๆ [สำนัก สพร.] อ่าน 881
17/พ.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3268 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1540
17/พ.ค./2562   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชกาวพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่ตั้งให้ตำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ส [สำนัก สพร.] อ่าน 297
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 28 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4