สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
16/มี.ค./2561   คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับชั่วคราว) [สำนัก สพร.] อ่าน 1157
15/มี.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1513 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 4216
15/มี.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1509 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 2472
15/มี.ค./2561   สพม.8 รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัด สพม.8 [สำนัก สพร.] อ่าน 1181
14/มี.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1439 เรื่อง การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. (เพิ่มเติม) [สำนัก สพร.] อ่าน 635
14/มี.ค./2561   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [สำนัก สพร.] อ่าน 653
13/มี.ค./2561   หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1394 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด [สำนัก สพร.] อ่าน 2071
กำลังแสดงหน้าที่ 1/53 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 368 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53