สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
16/ก.ย./2562   ประกาศ สพฐ.รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1710
14/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1830
13/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5608 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1403
13/ก.ย./2562   ที่ ศธ 04009/ว5598 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [สำนัก สพร.] อ่าน 948
12/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4844 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัดสพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1554
10/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5555 เรียน ผอ.สพท. เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1503
10/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5554 เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 918
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 23 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4