สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
14/ก.ย./2561   ที่ ศธ 04009/ว 5634 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง การคิดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส [สำนัก สพร.] อ่าน 4425
12/ก.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [สำนัก สพร.] อ่าน 2207
12/ก.ย./2561   ประกาศบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข) [สำนัก สพร.] อ่าน 18481
12/ก.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5474 การโอนเงินงบประมาณค่่าพาหนะให้กับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1" [สำนัก สพร.] อ่าน 833
12/ก.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5505 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1530
11/ก.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5477 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1285
11/ก.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5476 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1619
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 37 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6