สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
12/ก.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3637 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 15022
12/ก.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4436 เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง [สำนัก สพร.] อ่าน 1164
8/ก.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว4343การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [สำนัก สพร.] อ่าน 1680
5/ก.ค./2562   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 5180
3/ก.ค./2562   ที่ ศธ 04009/ว3541 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง [สำนัก สพร.] อ่าน 2199
23/พ.ค./2562   หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่่ ศธ 04009/ว3335 ลว. 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง เลื่อนวันสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 373
16/พ.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3244 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ [สำนัก สพร.] อ่าน 912
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 7 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1