สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
12/ก.ค./2561   ที่ ศธ 04009/ว 4111 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (รอบที่ 2) [สำนัก สพร.] อ่าน 1300
12/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4097 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 918
11/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/พิเศษ การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1556
10/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 2124
9/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 4007,ว 4008 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 21/2560) [สำนัก สพร.] อ่าน 4537
9/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 4010 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 6441
6/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4002-4004 เรื่อง ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1036
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 38 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6