สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
21/เม.ย./2560   การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [สำนัก สพร.] อ่าน 9239
19/เม.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2247 เรื่อง การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเร่งรัด [สำนัก สพร.] อ่าน 1953
18/เม.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2204 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 6510
18/เม.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2205 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 3434
12/เม.ย./2560   เรื่อง รายงานข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ [สำนัก สพร.] อ่าน 896
12/เม.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว2189 เชิญประชุมทางไกล (Video Conference System)เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 576
11/เม.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2150 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [สำนัก สพร.] อ่าน 1435
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 61 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9