สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
23/พ.ค./2561   ที่ ศธ 02106/961 ศธจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) [สำนัก สพร.] อ่าน 110
23/พ.ค./2561   ที่ ศธ 04009/ว 2926 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม [สำนัก สพร.] อ่าน 188
21/พ.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2816 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 780
21/พ.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2835 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและกำหนดรูปแบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 868
18/พ.ค./2561   ประกาศ สพม.38 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัด สพม.38 [สำนัก สพร.] อ่าน 1851
17/พ.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2792 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 2334
15/พ.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2631 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเ [สำนัก สพร.] อ่าน 1964
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 24 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4