สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
25/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4597 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการประชุมระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 955
25/ก.ค./2560   ด่วนทึ่สุด ที่ ศธ 04009/4576 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศเกษียณ 2560) [สำนัก สพร.] อ่าน 1293
24/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 5201
20/ก.ค./2560   แบบฟอร์มการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 630
20/ก.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว4472 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 541
20/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5408 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 2088
19/ก.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 4460 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับที่สูงขึ้น และแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกันที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1076
กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 156 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23