สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
23/เม.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2625 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม “การให้ความรู้ ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจำปี 2562 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุล คุณทำได้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการครูฯ ของธนาคารออมสิน [สำนัก สพร.] อ่าน 122
23/เม.ย./2562   ที่ ศธ 04009/ว1820ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 795
23/เม.ย./2562   ที่ ศธ 04009/ว2618 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 [สำนัก สพร.] อ่าน 368
19/เม.ย./2562   ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว2550 เรื่อง การนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐของกลุ่มทรู (update) [สำนัก สพร.] อ่าน 892
19/เม.ย./2562   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 781
11/เม.ย./2562   ที่ ศธ 04009/2438-39,41-43 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [สำนัก สพร.] อ่าน 2057
10/เม.ย./2562   ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต2 การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต2 [สำนัก สพร.] อ่าน 468
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 10 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2