สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
7/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7888 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 3139
7/ธ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/2715 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 383
7/ธ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/2716 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 207
6/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7911 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [สำนัก สพร.] อ่าน 1220
6/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7909 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 998
6/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7869 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 544
4/ธ.ค./2560   เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [สำนัก สพร.] อ่าน 1016
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50