สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
4/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7856 การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 629
1/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7765 แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1077
30/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว772 ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 (กศจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1049
30/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/7724 ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 (สศศ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 399
30/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สพท.ทุกเขต) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 2271
29/พ.ย./2560   ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 7670 เรื่อง จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [สำนัก สพร.] อ่าน 1667
28/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7638 เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1610
กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50