สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
3/พ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว6931 สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1906
2/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6906 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานของศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1192
2/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6889 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 2950
1/พ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว6864 ลว 1 พ.ย. 2560 เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 2418
1/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6838 ลว 31 ต.ค. 2560 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (แจ้ง กศจ.ทุกจังหวัด) [สำนัก สพร.] อ่าน 6752
1/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด (แจ้ง สพท.ทุกเขต และสศศ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 3887
31/ต.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6823 การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 4068
กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50