สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
31/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 6814 เรื่อง การแก้ปัญหาเรื่องจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ [สำนัก สพร.] อ่าน 791
31/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2375 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 2302
30/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 6750 การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561): ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 [สำนัก สพร.] อ่าน 1326
25/ต.ค./2560   คำสั่ง สพฐ. ที่ 1713/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ [สำนัก สพร.] อ่าน 1901
25/ต.ค./2560   คำสั่ง สพฐ. ที่ 1714/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [สำนัก สพร.] อ่าน 1761
24/ต.ค./2560   ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6656 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 3925
20/ต.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6695 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ภาวะยากลำบาก [สำนัก สพร.] อ่าน 3874
กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50