สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
20/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 6690 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัด ศธ [สำนัก สพร.] อ่าน 708
19/ต.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6618 ลว. 18 ต.ค. 2560 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน [สำนัก สพร.] อ่าน 2720
19/ต.ค./2560   ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6675 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [สำนัก สพร.] อ่าน 1863
18/ต.ค./2560   คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1667/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การย้ายข้าราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 2593
18/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว6620 ให้ครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค(Boot Camp) [สำนัก สพร.] อ่าน 853
18/ต.ค./2560   ที่ ศธ04009/ว6599 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [สำนัก สพร.] อ่าน 6166
17/ต.ค./2560   ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6520 แจ้งรายชื่อโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม [สำนัก สพร.] อ่าน 1007
กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50