สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
17/ต.ค./2560   รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1563
16/ต.ค./2560   การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1233
16/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 6552 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 693
16/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 6553 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 383
16/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 6554 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 445
12/ต.ค./2560   ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6498 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 2186
11/ต.ค./2560   ที่ พิเศษ ว ๗/๒๕๖๐ ขอนำส่งเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ [สำนัก สพร.] อ่าน 741
กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50