สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
10/ต.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6360 กรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 3590
9/ต.ค./2560   มอบอำนาจการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [สำนัก สพร.] อ่าน 2475
6/ต.ค./2560   คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน [สำนัก สพร.] อ่าน 2357
4/ต.ค./2560   ที่ ศธ 04009/2304 เปลี่ยนสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 616
3/ต.ค./2560   แจ้งบัญชีรายละเอียดรองรับการบรรจุนักศึกษทุน สควค. จำนวน 231 อัตรา [สำนัก สพร.] อ่าน 2115
29/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6266 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน) ที่ได้รับผลกระทบจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ [สำนัก สพร.] อ่าน 6760
29/ก.ย./2560   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 361
กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50