สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
3/ส.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4445 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) [สำนัก สพร.] อ่าน 2180
2/ส.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4527-4528 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1877
2/ส.ค./2561   ที่ ศธ 04009/ว 4533 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 865
31/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4010 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 4100
26/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4303 โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 [สำนัก สพร.] อ่าน 3072
26/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4317 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1143
17/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4180,4182 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินตกเบิกฯ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) [สำนัก สพร.] อ่าน 2768
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 22 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4