สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
15/พ.ค./2561   ประกาศ อ.ก.พ.สพฐ. ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่เข้ารับราชการในสังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 2771
15/พ.ค./2561   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 657
11/พ.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2601 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและข้อมูล P-OBEC เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในระบบบริหารงานบุคคล (HRMS) [สำนัก สพร.] อ่าน 717
11/พ.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2538 เรื่อง จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการกำหนดสาขาวิชาขาดแคลน ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 49124
3/พ.ค./2561   หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2492 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สำรวจรายชื่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนซ้ำซากในพื้นที่ และจะขอกำหนดเป็นสาขาวิชาขาดแคลน ปี พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 6139
3/พ.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2477 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 2948
30/เม.ย./2561   ที่ ศธ 04009/ว 2295 ติดตามการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1006
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 24 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4