สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
16/พ.ค./2562   ที่ ศธ 04009/ว3245 เรื่อง การรายงานข้อมูลกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) [สำนัก สพร.] อ่าน 1015
16/พ.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3244 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ [สำนัก สพร.] อ่าน 743
16/พ.ค./2562   การเลือกผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ [สำนัก สพร.] อ่าน 145
15/พ.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 2332
15/พ.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/8100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 547
14/พ.ค./2562   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 716
13/พ.ค./2562   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประ [สำนัก สพร.] อ่าน 252
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 27 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4