สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
16/ก.พ./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว895 ข้อมูลเพื่อการบริหารบุคคล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1262
12/ก.พ./2561   ที่ ศธ 04009/741 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ(ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ) [สำนัก สพร.] อ่าน 597
12/ก.พ./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว758/ว786 การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย/ระเบียบของ สพฐ. ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน [สำนัก สพร.] อ่าน 1126
12/ก.พ./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว790 การสำรวจเกี่ยวกับระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 868
8/ก.พ./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว729 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1164
8/ก.พ./2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [สำนัก สพร.] อ่าน 380
7/ก.พ./2561   ที่ ศธ 04009/ว 717 ขอส่งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 735
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50