สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
21/พ.ย./2561   คำสั่ง สพฐ ที่ 2357/2561 ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 972
20/พ.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7100 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (แจ้ง ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 616
20/พ.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7098 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (แจ้ง สพท.) [สำนัก สพร.] อ่าน 612
19/พ.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7054 แก้ไขการจัดบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด (สพท.ที่เกี่ยวข้อง 63 เขต) [สำนัก สพร.] อ่าน 2743
14/พ.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1968
14/พ.ย./2561   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561) [สำนัก สพร.] อ่าน 1121
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6877 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 986
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 20 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3