สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
5/มี.ค./2562   เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 711
5/มี.ค./2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 597
5/มี.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1528 ตรวจสอบอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1302
5/มี.ค./2562   ที่ ศธ 0201.4/3899 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 587
4/มี.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1416 สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1585
28/ก.พ./2562   ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 3474
28/ก.พ./2562   การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่ี่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 [สำนัก สพร.] อ่าน 776
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 32 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5