สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6179 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 608
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6180 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 474
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6181 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 267
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6182 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 264
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6183 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 344
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6184 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 149
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6185 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 68
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 21 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3