สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
2/ต.ค./2562   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [สำนัก สพร.] อ่าน 405
30/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6013/6014 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1756
27/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5966 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.10 น.) [สำนัก สพร.] อ่าน 5228
26/ก.ย./2562   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 376
24/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5840 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1109
16/ก.ย./2562   ประกาศ สพฐ.รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 2181
14/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 2316
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 35 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5