สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
29/ก.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 6262 การจัดสรรอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทดแทนข้าราชการครูที่เกษียรณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 2489
29/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด แจ้งสถานศึกษารองรับนักศึกษาทุน โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ (เฉพาะ สพม.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1134
29/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 477
29/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 193
28/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6164 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 288
28/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6182 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 979
27/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน [สำนัก สพร.] อ่าน 260
กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50