สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
23/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6052 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 2331
22/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6030 รายงานข้อมูลการรักษาราชการแทน [สำนัก สพร.] อ่าน 1232
20/ก.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว5988 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าที่ภาครัฐกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม [สำนัก สพร.] อ่าน 987
20/ก.ย./2560   ที ศธ 04009/2040 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 82618
19/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [สำนัก สพร.] อ่าน 497
18/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5945 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน [สำนัก สพร.] อ่าน 1207
18/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 467
กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50