สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
8/ก.ย./2560   ที่ ศธ 04009/2085 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรน้ำไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของ สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 177
8/ก.ย./2560   ที่ ศธ 04009/2086 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรน้ำไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของ สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 107
7/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 35225
6/ก.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 5567 โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน [สำนัก สพร.] อ่าน 1262
5/ก.ย./2560   ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง [สำนัก สพร.] อ่าน 947
4/ก.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 5501 แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมสรุปรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1294
31/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5456 จัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 4278
กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50