สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
30/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/2053 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมเจ้าท่าไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 610
30/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/2054 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมเจ้าท่าไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 237
29/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว5394 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแนวปฏิบัติงานด้านกฏหมายและการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1224
24/ส.ค./2560   ประกาศ สพฐ.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ [สำนัก สพร.] อ่าน 476
21/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5151 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560) [สำนัก สพร.] อ่าน 6972
18/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5117 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 14320
17/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5099 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1029
กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50