สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
17/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5088 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1182
15/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/5047 แจ้งผลคำวินิจฉัย [สำนัก สพร.] อ่าน 1166
15/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/5046 แจ้งผลคำวินิจฉัย [สำนัก สพร.] อ่าน 706
15/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/5045 แจ้งผลคำวินิจฉัย [สำนัก สพร.] อ่าน 836
15/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว49ตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 3013
11/ส.ค./2560   ข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 10963
10/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4996 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 792
กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50