สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
9/ส.ค./2560   ประกาศ สพฐ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 905
9/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4914 เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง (ปรับปรุงแบบฟอร์ม) [สำนัก สพร.] อ่าน 4006
8/ส.ค./2560   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1186
7/ส.ค./2560   เชิญประชุม [สำนัก สพร.] อ่าน 1473
4/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1474
4/ส.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1146
3/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ 4755 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 222
กำลังแสดงหน้าที่ <- 27/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50