สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
20/ก.ค./2560   แบบฟอร์มการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 753
20/ก.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว4472 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 709
20/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5408 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 2681
19/ก.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 4460 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับที่สูงขึ้น และแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกันที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1287
14/ก.ค./2560   การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Support Officer (Publications) ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ [สำนัก สพร.] อ่าน 751
14/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4351 ซักซอมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ [สำนัก สพร.] อ่าน 1558
14/ก.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 4340 การติดตามข้อมูลข้าราชการเกษียณ 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1459
กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50