สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
7/ก.พ./2561   ที่ ศธ 04009/ว 718 แต่งตั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 693
5/ก.พ./2561   ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร [สำนัก สพร.] อ่าน 409
2/ก.พ./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 625 เรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รายงานข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 989
2/ก.พ./2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 514
2/ก.พ./2561   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssessment– ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับของที่ปรึกษาโครงการ) แจ้งเฉพาะสำนักในส่วนกลาง สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 416
31/ม.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 555 เรื่องการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 2051
31/ม.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 531 เรื่อง การบรรยายพิเศษและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 763
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50