สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
30/เม.ย./2561   ที่ ศธ 04009/ว 2039 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1568
30/เม.ย./2561   ที่ ศธ 04009/ว2241 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพม.) [สำนัก สพร.] อ่าน 554
30/เม.ย./2561   ที่ ศธ 04009/ว2240 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพป.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1114
27/เม.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2308 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แจ้ง สพท./สศศ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 3851
27/เม.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2307 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แจ้ง ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 7066
25/เม.ย./2561   ที่ ศธ 04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1564
25/เม.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2251 เรื่องการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 2485
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 24 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4