สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
13/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5608 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1829
13/ก.ย./2562   ที่ ศธ 04009/ว5598 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [สำนัก สพร.] อ่าน 1219
12/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4844 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัดสพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1962
10/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5555 เรียน ผอ.สพท. เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1743
10/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5554 เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 1171
9/ก.ย./2562   ที่ ศธ04009/ว 5541 เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับที่สูงขึ้นและแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกันที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1779
5/ก.ย./2562   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 2509
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 35 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5