สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6186 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 173
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6187 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 77
11/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/6188 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 56
10/ต.ค./2561   ด่วนที่สุดที่ 04009/ว6197 การรายงานตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) [สำนัก สพร.] อ่าน 702
10/ต.ค./2561   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 3667
10/ต.ค./2561   ที่ ศธ 04009/ว 6191 ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อ และถอนรายชื่อ ข้าราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1655
19/ก.ย./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5679 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 (แจ้ง ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 947
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 21 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3