สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6880 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 860
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6885 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 332
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6888 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 396
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6900 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 611
13/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/6890 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 459
7/พ.ย./2561   ที่ ศธ 04009/ว 6837 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 787
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 20 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3