สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
13/ก.ค./2560   การใช้อัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. [สำนัก สพร.] อ่าน 1968
11/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4002 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 2345
11/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4263 ขยายเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [สำนัก สพร.] อ่าน 1556
7/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4219 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 850
7/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4213 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 583
7/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4239 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 2540
4/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4095 สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1426
กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50