สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
30/มิ.ย./2560   การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อลื่อนขึ้นแต่งตั้งและแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1513
26/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04273/ว3723 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร [สำนัก สพร.] อ่าน 1073
26/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04273/ว3708 แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1089
22/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3646 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1832
21/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3648 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ภาค สังกัด สพฐ. (แก้ไข) [สำนัก สพร.] อ่าน 1671
21/มิ.ย./2560   การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามมัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 820
20/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3812 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [สำนัก สพร.] อ่าน 2724
กำลังแสดงหน้าที่ <- 31/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50