สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
19/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 3783 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 1698
19/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/3732 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1065
19/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/3733 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 997
19/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/3748 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1210
19/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3670 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี [สำนัก สพร.] อ่าน 879
19/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3668 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี [สำนัก สพร.] อ่าน 1089
19/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3744 ลว 19 มิ.ย. 60 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 3557
กำลังแสดงหน้าที่ <- 32/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50