สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
9/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 3570 เรื่องการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน กศจ. ของจังหวัดต่าง ๆ [สำนัก สพร.] อ่าน 1851
9/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7883 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1316
9/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 3577 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1065
8/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3516 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1028
8/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3542ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 768
8/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3531 การประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค [สำนัก สพร.] อ่าน 1171
8/มิ.ย./2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 606
กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50