สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
8/มิ.ย./2560   ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2560 ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ กรณีบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.และอ.ก.ค.ศ. [สำนัก สพร.] อ่าน 466
8/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3530 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [สำนัก สพร.] อ่าน 1575
7/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 3482 การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1080
6/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว3401 จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1040
5/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3399 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (สพท.) [สำนัก สพร.] อ่าน 2815
5/มิ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 3271 เรื่อง การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 2029
2/มิ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3329 เรื่อง การอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ให้ครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 หลักสูตรเร่งรัด [สำนัก สพร.] อ่าน 1601
กำลังแสดงหน้าที่ <- 34/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50