สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
25/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2788 ขอรับการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นกรณีพิเศษ (แก้ไข พ.ศ.ในหนังสือเป็น 2560) [สำนัก สพร.] อ่าน 916
23/พ.ค./2560   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1633
23/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3016 แก้ไขหนังสือที่อ้างถึง 2 ในการแจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.(สพท..) [สำนัก สพร.] อ่าน 1847
23/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3015 แก้ไขหนังสือที่อ้างถึง 2 ในการแจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.(ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1456
19/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2948 แจ้งดำเนินการคัดเลือกผู้แทน กบข. และอนุกรรมการสมาชิกสำพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 22 พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. [สำนัก สพร.] อ่าน 527
19/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว2942 ข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 5301
18/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2935 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และสำนักงานการศึกษาพิเศษ [สำนัก สพร.] อ่าน 3594
กำลังแสดงหน้าที่ <- 36/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50