สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
18/พ.ค./2560   ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [สำนัก สพร.] อ่าน 479
18/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/2913 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) [สำนัก สพร.] อ่าน 753
18/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2802 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) [สำนัก สพร.] อ่าน 563
18/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2803 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) [สำนัก สพร.] อ่าน 457
18/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2804 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) [สำนัก สพร.] อ่าน 338
18/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2805 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) [สำนัก สพร.] อ่าน 726
18/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2806 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) [สำนัก สพร.] อ่าน 985
กำลังแสดงหน้าที่ <- 37/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50