สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
17/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2862 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขตและสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจการบริหารงานบุคคล (HRMS) [สำนัก สพร.] อ่าน 1517
15/พ.ค./2560   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างและประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1590
15/พ.ค./2560   ตารางสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.(สพท.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1982
15/พ.ค./2560   ตารางสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.(ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1346
11/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2810 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต [สำนัก สพร.] อ่าน 3396
11/พ.ค./2560   แก้ไข วันที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 5 (6-8 กรกฎาคม 2560) [สำนัก สพร.] อ่าน 1105
11/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2807 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1144
กำลังแสดงหน้าที่ <- 38/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50