สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
11/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2808 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 622
11/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2798 เลื่อนกำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.(สพท.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1297
11/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2797 เลื่อนกำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. (ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 963
11/พ.ค./2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 1286
9/พ.ค./2560   ด่วนที่สุดที่ 04009/ว 2776 เชิญประชุมคณะทำงานโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1195
9/พ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2780 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 2149
9/พ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2768 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1757
กำลังแสดงหน้าที่ <- 39/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50