สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
30/ม.ค./2561   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 661
30/ม.ค./2561   บัญชีจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1980
30/ม.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 479 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ส่วนราชการ สพฐ. ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 616
26/ม.ค./2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [สำนัก สพร.] อ่าน 523
25/ม.ค./2561   ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร [สำนัก สพร.] อ่าน 362
24/ม.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 368 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 881
16/ม.ค./2561   ที่ ศธ 04009/ว 259 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 2913
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50