สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
9/ก.ค./2561   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 4010 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 7713
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 22 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4