สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
21/ก.พ./2562   ประกาศ รับย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) และข้าราชการสามัญ สังกัด สพฐ. ให้ดำรงตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต1 - เขต4 [สำนัก สพร.] อ่าน 825
13/ก.พ./2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 1320
13/ก.พ./2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 765
12/ก.พ./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 968 ขอแก้ไขบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ศธจ.) [สำนัก สพร.] อ่าน 1769
12/ก.พ./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/966 ขอแก้ไขบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สำนักเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) [สำนัก สพร.] อ่าน 826
12/ก.พ./2562   ด่วนที่สุด แก้ไขบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาและสถานที่พัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1856
12/ก.พ./2562   ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1163
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 32 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5