สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
5/ก.ย./2562   ที่ ศธ 04009/ว 5259 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ [สำนัก สพร.] อ่าน 1695
4/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5420 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 1980
4/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5435,ว 5436 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินตกเบิก คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562) [สำนัก สพร.] อ่าน 2122
3/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5398 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 2622
3/ก.ย./2562   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 800
3/ก.ย./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5417 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 [สำนัก สพร.] อ่าน 2526
28/ส.ค./2562   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5324 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) [สำนัก สพร.] อ่าน 3940
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 35 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5