สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
27/เม.ย./2560   แก้ไขประกาศการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน กศจ. ของจังหวัด ตามหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 2336 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1152
27/เม.ย./2560   ที่ ศธ 04009/931 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 447
27/เม.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2460 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) ระยะที่ 4 [สำนัก สพร.] อ่าน 1164
27/เม.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว2420 เรื่อง แนวทางในการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของ สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 3831
26/เม.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2415 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1797
26/เม.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2221 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 2413
26/เม.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 2365 ลงวันที่ 25 เม.ย.2560 รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ไม่มีเด็กนักเรียน [สำนัก สพร.] อ่าน 1050
กำลังแสดงหน้าที่ <- 41/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50