สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
10/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1490 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1169
10/มี.ค./2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 749
10/มี.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว1355 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 414
10/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1424 เรื่อง ขอแจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติมและขอแก้ไขประเภทตำแหน่งเลขที่ที่ประกาศรับสมัคร [สำนัก สพร.] อ่าน 723
10/มี.ค./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ [สำนัก สพร.] อ่าน 257
10/มี.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว1409 เรื่องสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 2462
8/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1383 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1512
กำลังแสดงหน้าที่ <- 47/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50