สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
7/มี.ค./2560   ขอข้อมูลการบรรจุครูอัตราจ้างที่เป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 [สำนัก สพร.] อ่าน 1005
7/มี.ค./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 565
6/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1318 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) และประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1711
3/มี.ค./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน) สังกัดสำนักงานคณะกรรม [สำนัก สพร.] อ่าน 398
3/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1300 ข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 2109
2/มี.ค./2560   แก้ไขเพิ่มแนวปฏิบัติ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1236 เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 ที่ตั้งอยู่ในพื้นท [สำนัก สพร.] อ่าน 1483
1/มี.ค./2560   คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 319/2560 ย้ายข้าราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 2424
กำลังแสดงหน้าที่ <- 49/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50