สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
16/ม.ค./2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 974
16/ม.ค./2561   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) [สำนัก สพร.] อ่าน 1826
16/ม.ค./2561   การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 [สำนัก สพร.] อ่าน 1379
16/ม.ค./2561   ที่ ศธ 04009/ว243 รายงานบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างขอวข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ยังมิได้แจ้ง สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 789
16/ม.ค./2561   ที่ ศธ 04009/235 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 633
15/ม.ค./2561   แจ้ง สพท. ทุกเขต ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8443 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 [สำนัก สพร.] อ่าน 1193
12/ม.ค./2561   ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร [สำนัก สพร.] อ่าน 866
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50