สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
10/มี.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว1355 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 420
10/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1424 เรื่อง ขอแจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติมและขอแก้ไขประเภทตำแหน่งเลขที่ที่ประกาศรับสมัคร [สำนัก สพร.] อ่าน 730
10/มี.ค./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ [สำนัก สพร.] อ่าน 264
10/มี.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว1409 เรื่องสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 2469
8/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1383 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 1520
8/มี.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1384 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 948
8/มี.ค./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 383
กำลังแสดงหน้าที่ <- 50/53 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 368 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53