สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
8/ม.ค./2561   (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด , สพท.ทุกเขต และ สศศ.) เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 31951
8/ม.ค./2561   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ฯ [สำนัก สพร.] อ่าน 1410
3/ม.ค./2561   จำนวนตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1885
29/ธ.ค./2560   เลื่อนข้าราชการ [สำนัก สพร.] อ่าน 2051
29/ธ.ค./2560   รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ [สำนัก สพร.] อ่าน 1673
28/ธ.ค./2560   ประกาศ สพฐ. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 255
28/ธ.ค./2560   ประกาศ สพฐ. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 274
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50