สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
28/ธ.ค./2560   ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) [สำนัก สพร.] อ่าน 2791
26/ธ.ค./2560   หนังสือแจ้ง สพท. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๐๗๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 6107
26/ธ.ค./2560   หนังสือแจ้ง กศจ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๐๗๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 1176
26/ธ.ค./2560   นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ [สำนัก สพร.] อ่าน 1428
25/ธ.ค./2560   คำสั่ง สพฐ. เชิญประชุมคณะทำงานประชุมเสวนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ฯ [สำนัก สพร.] อ่าน 1302
22/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8271 การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ค [สำนัก สพร.] อ่าน 2060
20/ธ.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 8152 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [สำนัก สพร.] อ่าน 1695
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50