สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
19/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8172 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1768
19/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8171 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สำนัก สพร.] อ่าน 1508
19/ธ.ค./2560   ที่ ศธ 04273/ว7980 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [สำนัก สพร.] อ่าน 582
19/ธ.ค./2560   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ [สำนัก สพร.] อ่าน 290
18/ธ.ค./2560   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 655
18/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว8112 และ 8114 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินตกเบิก คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนสิงหาคม 2560-กันยายน 2560 และกรณีตกค้าง) [สำนัก สพร.] อ่าน 1806
18/ธ.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8138 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สำนัก สพร.] อ่าน 323
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50