สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พุธ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก พุธ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:19:29
อ่านแล้ว 276

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 315.59 KB ']