สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1384 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พุธ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก พุธ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:38:29
อ่านแล้ว 949

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ