สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2247 เรื่อง การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเร่งรัด
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พุธ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก พุธ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 02:50:33
อ่านแล้ว 2997

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว2247 [' ขนาดไฟล์ 847.36 KB ']
2. แบบรายงานอบรม [' ขนาดไฟล์ 139.59 KB ']