สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4263 ขยายเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ อังคาร ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 02:42:45
อ่านแล้ว 1581

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 568.51 KB ']