สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง การใช้อัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 02:26:43
อ่านแล้ว 1990

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 178.92 KB ']