สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6360 กรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ อังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:41:24
อ่านแล้ว 3630

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 295.71 KB ']