สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง  
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00
อ่านแล้ว 1

รายละเอียด

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ