สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด , สพท.ทุกเขต และ สศศ.) เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:12:42
อ่านแล้ว 32425

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 2561 [' ขนาดไฟล์ 834.87 KB ']
2. ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ 2561 [' ขนาดไฟล์ 1.96 MB ']
3. แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด [' ขนาดไฟล์ 8.41 MB ']
4. แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ. [' ขนาดไฟล์ 7.19 MB ']