สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว 718 แต่งตั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:08:22
อ่านแล้ว 693

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 703.13 KB ']