สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว 717 ขอส่งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:10:18
อ่านแล้ว 735

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 592.5 KB ']