สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:18:59
อ่านแล้ว 380

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 234 KB ']