สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว729 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:25:51
อ่านแล้ว 1164

รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สพฐ.จะส่งถึง สพท./สศศ.โดยตรง

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 377.5 KB ']
2. ไฟล์ที่ คำสั่ง [' ขนาดไฟล์ 135.46 KB ']