สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว790 การสำรวจเกี่ยวกับระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ สพฐ.
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:48:16
อ่านแล้ว 868

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 248.25 KB ']