สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/741 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ(ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 06:21:31
อ่านแล้ว 597

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 261.25 KB ']